קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 07 שנת 2007

29/04/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 7 מיום 29.04.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 6 מיום 05.04.07.
2. הודעה של ארז קוגלר כי מסיבות טכניות הוא נאלץ להתפטר מהמזכירות.
3. הודעה על רמי כהן כמחליפו של ארז כחבר מזכירות.
4. כלבו – דיון בפניית חברים בנושא כניסת ילדים לכלבו.
5. משפחת רובין – דיון בפתרון דיור לדורון רובין.
6. שינוי תקנון הקיבוץ – שינוי סעיף 45 המאפשר הקמת קרן מילואים.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 6 מיום 05.04.07.

2. נרשמה הודעת ההתפטרות של ארז קוגלר מהמזכירות.

3. נרשמה ההודעה כי רמי כהן מחליף את ארז קוגלר כחבר מזכירות.

4. כלבו – כניסת ילדים לכלבו, מוזמנים: ראול וייס, דבי חסיד, זמי בן חורין.
המזכירות שמעה את התייחסות החברים לגבי סגירת הכלבו לכניסת ילדים ללא ליווי מבוגר.
בין הנושאים שעלו בדיון, התייחסות למעשי הילדים, איך ובאיזה אופן לקיים תהליך חינוכי, תחומי אחריות של ההורים והמערכת, איך מונעים הישנות המעשים, שיתוף ההורים ועוד.
נמסר דו"ח ע"י חנן לגבי הפעולות שנעשות עם הילדים על מנת למנף את הנושא כחלק מתהליך חינוכי שאמור בסופו של דבר לאפשר את כניסת הילדים במתכונת דומה לזו שהייתה טרם ההחלטה וכל זאת בשיתוף ההורים.

5. משפחת רובין, מוזמנות: מיכל רובין, סמדר, ענת.
המזכירות שמעה על מצוקת הדיור המתמשכת של דורון רובין.
המזכירות ביקשה שיוצגו בפניה חלופות שונות לשיפור המגורים של דורון.

6. שינוי תקנון הקיבוץ, סעיף 45
סוכם לאשר את התיקון המוצע ולקבל את אישורו המוקדם של רשם האגודות השיתופיות טרם הבאת הנושא לדיון ואישור האסיפה הכללית.
נוכחים: נגרו רובינשטיין, ערד סלוצקי, הוגו לובל, מיכי דרורי, עדי ברקן, נורית אחרק, דליה מורן, יוסי שחר, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב