קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 2007

30/04/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 10 שנת 2007, יום שני 30.04.2007, שעה 20:30 מועדון לחבר. מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום
1. הודעות:

קלפי: ביום שלישי 1.5.2007, בשעות 11:00-20:00, בבניין המזכירות, תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום.

2. לאישור:

א. קליטה:

קטי רובינסקי – קבלה לחברות.
אסף רובינסקי – קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לקבל את קטי ואסף רובינסקי לחברות כל אחד בנפרד.
ההצבעה בקלפי ולקבלת אסף וקטי לחברות כל אחד בנפרד נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

ניר גלברד – קבלה למועמדות.
המזכירות ממליצה לקבל את ניר גלברד למועמדות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ניר למועמדות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ב. במסגרת יישום תוכנית השינוי, המזכירות מביאה לאישור את ההנהלות הבאות:

1. קרן מילואים
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את הרכב קרן המילואים:
מזכיר הקיבוץ – יו"ר, גזבר הקיבוץ, רוברטו קופרמן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, עדי ברקן.
ההצבעה בקלפי. לאישור ההנהלה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. קרן עזרה הדדית:
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את הרכב הקרן לעזרה הדדית:
רוני בוכמן – יו"ר, נטע סיטרין, רחל הדר, דפנה דור, אסף ציקמן.
ההצבעה בקלפי. לאישור ההנהלה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. לדיון:

א. סיכום אחזקת אדם 2006
הנהלת שירותי הקהילה מביאה לדיון את סיכום תקציב אחזקת אדם 2006.
החומר המפורט יוצג באסיפה. חברים המעוניינים יכולים לקבל את החומר במזכירות הקיבוץ.
הודעה לחברים בעניין שינוי בסדר היום לאסיפה הכללית מס' 10 מיום 30.4.2007

לחברים שלום,
בעקבות פניות של מס' חברים בנושא בחירת ההנהלות לקרן המילואים ולקרן לעזרה הדדית החלטנו לדחות את הדיון וההחלטה בנושא למועד אחר, וזאת על מנת לאפשר לחברים שרוצים להציע שמות נוספים לגופים הנ"ל להעביר את הצעותיהם.
חברים המעונינים, מוזמנים להעביר את הצעותיהם להנהלת מש"א עד יום 13.5.2007 לאחר דיון בהנהלת מש"א ובמזכירות הנושא יחזור לדיון והכרעה באסיפה הכללית.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקבלו באסיפה כללית (שיחת קיבוץ) מס' 9 מיום 26.03.2007:

1. התקבלה ההצעה לשינוי אורחות חיים בגעש בהצבעה בקלפי שנערכה ביום 27.03.2007.
(מתוך 292 בעלי זכות הצבעה, 226 הצביעו בעד ההצעה, 59 התנגדו להצעה).

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב