קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 06 שנת 2007

02/05/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה הקלפי אסיפה כללית מס' 10 מיום 30/04/07
קליטה

א. קבלה לחברות:

1. קטי רובינסקי

151 בעד
31 נגד

קטי רובינסקי התקבלה לחברות

2. אסף רובינסקי

136 בעד
42 נגד

אסף רובינסקי התקבל לחברות

ב. קבלה למועמדות:

ניר גלברד ( בן זוגה של אינגריד )

174 בעד
9 נגד

ניר גלברד התקבל למועמדות
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב