קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 08 שנת 2007

20/05/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 8 מיום 20.05.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 7 מתאריך 29.04.07.
2. ניהול כספים של הקהילה.
3. הסכם "אהדה".
4. ריכוז ועדת דיור – רן ברק.
5. עדכון לגבי הנהלות לקרן המילואים והקרן לעזרה הדדית.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 7 מיום 29.04.07.

2. ניהול כספים של הקהילה, מסמך מצורף (מוזמן יהודה בראנץ, גזבר הקיבוץ).
הוצגו הגדרת התפקיד ותחומי האחריות. הדיון יסוכם בישיבה הבאה.

3. הסכם "אהדה" לבעלי צרכים מיוחדים, מסמך מצורף.
הוצגו עקרונות ההסכם, נרשמו והועברו לחברים בדוא"ל הערות החברים. ההסכם יאושר בישיבה הבאה ולאחר מכן יועבר להתייחסות המשפחות.

4. רן ברק לריכוז ועדת דיור, במקום ג'אירו פלר שביקש לסיים את תפקידו.
אושרה המלצת הנהלת מש"א. הנושא יובא לאישור בקלפי.

5. הנהלות לקרן המילואים ולקרן לעזרה הדדית.
סוכם להוסיף את דני קייט להנהלת הקרן לעזרה הדדית. החברים הם: רוני בוכמן, רחל הדר, נטע סיטרין, דפנה דור, אסף ציקמן.
הנהלת קרן המילואים, סוכם להביא את חמשת החברים שהוצעו ולבחור מתוכם ארבעה בהתאם להחלטה בתקנון הקרן. ההצעות הן: עדי ברקן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רוברטו קופרמן, אופיר סיטרין.
ההצעות תובאנה לאסיפה הכללית ולאישור בקלפי.
נוכחים: נגרו רובינשטיין, ערד סלוצקי, הוגו לובל, מיכי דרורי, עדי ברקן, יוסי שחר, רמי כהן, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב