קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 2007

11/06/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 11 שנת 2007, יום שני 11.06.2007, שעה 20:30, מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום:
הודעות:

1. רמי כהן החליף את ארז קוגלר (ביקש לסיים) כחבר מזכירות עפ"י נהלי בחירת חברי מזכירות.

2. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 13.06.07 בין השעות 20:00 – 11:00 במזכירות הקיבוץ.

לאישור:

1. קליטה

א. ברק בן אריה – קבלה לחברות

ב. שרון תירוש בן אריה – קבלה לחברות

המזכירות ממליצה לקבל את שרון וברק לחברות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת שרון וברק לחברות, כל אחד בנפרד, נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

ג. דיויד כהן (בן זוגה של דקלה) – קבלה למועמדות

ד. רונית הדר (בת זוגו של עמירם) – קבלה למועמדות

המזכירות ממליצה לקבל את דיויד כהן ורונית הדר למועמדות.
ההצבעה בקלפי ולקבלתם למועמדות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. ו. דיור

הנהלת מש"א מביאה לאישור את בחירתו של רן ברק כמרכז ו. דיור (במקום ג'אירו פלר שביקש לסיים)
ההצבעה בקלפי ולבחירתו של רן ברק נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. הנהלת הקרן לעזרה הדדית

המזכירות מביאה לאישור האסיפה את החברים הבאים להנהלת הקרן לעזרה הדדית:

רוני בוכמן - יו"ר, אסף ציקמן, רחל הדר, נטע סיטרין, דפנה דור, דני קייט.

ההצבעה בקלפי ולאישור הנהלת הקרן נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

4. הנהלת קרן מילואים

המזכירות מביאה לאישור האסיפה את בחירתם להנהלת הקרן של ארבעה מתוך הרשימה הבאה:

רוברטו קופרמן, עדי ברקן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, אופיר סיטרין.

ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיזכו למירב הקולות ייבחרו להנהלת הקרן.

לדיון

1. דו"ח ביקורת אדם וסביבה

ועדת ביקורת מביאה לדיון את דו"ח הביקורת על בית הספר אדם וסביבה. (הדו"ח המלא עומד לרשות החברים במזכירות)

2. שינוי תקנון קיבוץ געש (סעיף 45)

המזכירות מביאה לדיון ואישור את שינוי סעיף 45 לתקנון קיבוץ געש. (נוסח מפורט מצורף בעמוד הבא)
שינוי הסעיף בתקנון מאפשר את הקמת קרן המילואים עפ"י המתחייב מהחלטת תוכנית השינוי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת השינוי בתקנון נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.
שינו תקנון קיבוץ געש (סעיף 45)
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקלבו באסיפה כללית (שיחת קיבוץ) מספר 10 מיום 30.04.2007:

1. קטי רובינסקי התקבלה לחברות בגעש.
2. אסף רובינסקי התקבל לחברות בגעש.
3. ניר גלברד (בן זוגה של אינגריד ), התקבל למועמדות בגעש.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
שיחת קיבוץ מספר 10
חסר רכיב