קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 07 שנת 2007

14/06/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 11 מיום 11.06.2007
קליטה

1. ברק בן אריה – קבלה לחברות

148 בעד
17 נגד

ברק בן אריה התקבל לחברות בגעש

2. שרון תירוש בן אריה - קבלה לחברות

156 בעד
18 נגד

שרון תירוש בן אריה התקבלה לחברות בגעש

3. דיויד כהן (בן זוגה של דקלה) – קבלה למועמדות

160 בעד
12 נגד

דיויד כהן התקבל למועמדות בגעש

4. רונית הדר (בת זוגו של עמירם) – קבלה למועמדות

165 בעד
10 נגד

רונית הדר התקבלה למועמדות בגעש

ו. דיור

רן ברק לריכוז ועדת דיור

148 בעד
20 נגד

רן ברק נבחר לריכוז ועדת דיור
הנהלת הקרן לעזרה הדדית

רוני בוכמן- יו"ר, אסף ציקמן, רחל הדר, נטע סיטרין, דפנה דור, דני קייט.

152 בעד
24 נגד

אושרה ההנהלה לעזרה הדדית
הנהלת קרן המילואים

159 אופיר סיטרין
148 נגרו רובינשטיין
138 חנה שושן
100 רוברטו קופרמן
100 עדי ברקן

נבחרו להנהלת קרן המילואים: אופיר סיטרין, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, רוברטו קופרמן.
עדי שקיבלה מספר קולות זהה לרוברטו ויתרה על תפקידה.
שינוי סעיף 45 לתקנון קיבוץ געש

166 בעד
1 נגד

אושר שינוי סעיף 45 לתקנון קיבוץ געש
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב