קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12 שנת 2007

17/06/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 12שנת 2007, יום ראשון 17.06.2007, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: האילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר יום:
 

שימו לב לשינוי ביום האסיפה


לדיון

 

סיכום המשק – רבעון ראשון ינואר- מרץ 2007

המועצה הכלכלית מביאה לדיון את הדוחות הכספיים לחודשים ינואר – מרץ 2007.
הנתונים יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח .
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

החלטות שיחת קיבוץ:
 

החלטות שהתקלבו באסיפה כללית (שיחת קיבוץ) מספר 11 מיום 11.06.2007:

1. ברק בן אריה התקבל לחברות בגעש.
2. שרון תירוש בן אריה התקבלה לחברות בגעש.
3. דיויד כהן התקבל למועמדות בגעש.
4. רונית הדר התקבלה למועמדות בגעש.
5. רן ברק נבחר לריכוז ועדת דיור.
6. נבחרה הנהלה לקרן לעזרה הדדית: רוני בוכמן יו"ר, אסף ציקמן, רחל הדר, נטע סיטרין, דפנה דור, דני קייט.
7. נבחרה הנהלה לקרן המילואים: מזכיר – יו"ר, גזבר, אופיר סיטרין, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, רוברוט קופרמן.
8. אושר שינוי סעיף 45 לתקנון קיבוץ געש.

 

חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

 

חסר רכיב