קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 11 שנת 2007

02/07/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מיום 02.07.07

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 10 מיום 18.06.07.
2. תקנון עובדי חוץ.
3. אריאלה ויואב דרורי – פניה לשנת חופש חברתי נוספת.
4. אמרי מזור – קבלה לחברות.
5. תרומה לבית הספר אדם וסביבה.

סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 10 מיום 18.06.07.


2. תקנון עובדי חוץ.
נרשמו הערות החברים. התקנון יפורסם לחברים להערות והסתייגויות ויובא לדיון והכרעה
באסיפה הכללית.


3. יואב ואריאלה דרורי – פניה לחופש חברתי לשנה נוספת.
סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה.


4. אמרי מזור – קבלה לחברות.
סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה.


5. תרומה לבית הספר אדם וסביבה.
אושרה תרומה בסך 5000 ₪ לרכישת ציוד מונטסורי לבית הספר אדם וסביבה.

נוכחים: מיכי דרורי, נגרו רובינשטיין, ערד סלוצקי, הוגו לובל, רמי כהן, דליה מורן, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב