קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 12 שנת 2007

08/07/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מיום 08.07.07


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 11 מיום 02.07.07.


2. בית הספר חוף השרון
דיון בנושאים הקשורים בהשתלבות ילדי געש בבית הספר חוף השרון.


3. רכב – דיון במכתבה של עמליה יערי למזכירות בנושא הרכב.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 11 מיום 02.07.07.


2. בית הספר חוף השרון


בהשתתפות: ראובן לייבל, ערן בלנש, רותי – רכזת חטיבת הביניים, אטי פופר, נגה סלוצקי.
ראובן לייבל סקר את הנושאים והבעיות המרכזיות עם סיום השנה הראשונה ללימוד ילדי געש
בבית הספר לאחר ההחלטה על שינוי אזור הרישום.


ראובן דיווח על פעולות ההכנה שנערכו השנה עם ילדי כיתה ו' לקראת קליטתם בבית הספר.
ראובן קרא למורים מגעש להצטרף לצוות בית הספר ובדרך הזו לחזק את הזיקה של געש לבית
הספר חוף השרון.

סוכם לקיים פגישה נוספת לקראת סוף השנה.


3. רכב


דיון במכתבה של עמליה יערי למזכירות.


בעקבות הדיון בהשתתפותה של עמליה סוכמו הנושאים הבאים:


* המזכירות החליטה לפעול לקיומן של החלטות האסיפה הכללית בנושא תקנון הרכב.


* המזכירות מינתה צוות מתוכה שיוציא לפועל את ההחלטות ויפעל ליישומן באופן מיידי.


* בין היתר החליטה המזכירות כי בכל הרכבים של געש ותאגידיו יותקן קרלוג.


* באסיפה הכללית הקרובה תמסור המזכירות דו"ח לגבי התקדמות הטיפול בנושא.

 

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, הוגו לובל, נורית אחרק, מיכי דרורי, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב