קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 13 שנת 2007

15/07/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מיום 15.07.07


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 12 מיום 08.07.07.
2. ענפי שירות
דיון במכתבה של סילביה ליברמן למזכירות בנושא ענפי שירות.
3. רוברטו קופרמן
פניה לחופש חברתי לאור מצב הדיור.
4. שרה שרויט
דיון בהודעתה של שרה על הפסקת העברת קצבת שארים לקיבוץ.
5. מאיה יערי
פניה להשתתפות הקיבוץ בעלות המצבה של מקס קלינה ז"ל.
6. קלנועיות
נהל קלנועיות עם הפעלת תוכנית השינוי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 12 מיום 08.07.07.


2. ענפי השירות
דיון בנושא ענפי השירות, בהשתתפותה של סילביה ליברמן.
סיכום הדיון עובר לאחת הישיבות הקרובות.


3. רוברטו קופרמן
פניה לחופש חברתי לאור מצב הדיור.
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את שנת החופש לאור העובדה שלאורך תקופה ארוכה
לא ניתן לספק לרוברטו דיור בגעש, ולאור התחזית שפתרון הבעיה צפוי במסגרת הבניה החדשה.


4. שרה שרויט
דיון בהודעתה על הפסקת העברת קצבת השארים לקיבוץ לאור החוב הכספי שאליו נקלעה.
המזכירות דוחה את הודעתה של שרה ותפעל להשבת הכספים לקיבוץ.
בהמשך, שרה הודיעה כי תיתן הוראה לביטוח הלאומי להעביר את הכספים ישירות לחשבון
הקיבוץ. שני התקבולים שהגיעו לחשבונה ירשמו כחוב של שרה בחשבונה. הוחלט לפרוס את
יתרת חובה לשישים תשלומים בתוספת ריבית והצמדה כמקובל.


5. מאיה יערי
פניה להשתתפות הקיבוץ בעלויות הקבורה של מקס קלינה ז"ל.
סוכם לתת למאיה הלואה צמודה לדולר ללא ריבית והצמדה לתקופה של ששה חודשים.


6. נהל קלנועיות
דיון בהצעת ועדת בריאות לנהל קלנועיות מעודכן לתוכנית השינוי.
סוכם שבהמשך להתייחסויות שעלו בדיון, מאיה תעביר מסמך מתוקן להתייחסות חברי
המזכירות.

 

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, הוגו לובל, שרון תירוש, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב