קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13 שנת 2007

23/07/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 13שנת 2007, יום שני 23.07.2007, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום:

הודעות:

 

1.  הדר נגרי מונתה לרכזת הגיל הרך במקומה של עידית להב שביקשה לסיים את תפקידה.


2.  ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 25.07.07

     בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


3.  שאילתא של זמי בן חורין
    זמי בן חורין מבקש לדעת האם כל עובדי החוץ לדורתיהם בקיבוץ געש העבירו את מלוא    הזכויות שצברו בקופת הפנסיה, קרנות השתלמות וקרנות אחרות לטובת הקיבוץ בהתחייבות בלתי חוזרת. מה עושה הקיבוץ כי מלוא הזכויות המגיעות לקיבוץ אכן תועברנה לידי הקיבוץ כולל ריבית והצמדה על הסכומים שלא הועברו לקיבוץ עד מועד יישום תוכנית השינוי.

 

לאישור:

 

1. קליטה


אמרי מזור  - קבלה לחברות
המזכירות ממליצה לקבל את אמרי מזור לחברות.
ההצבעה בקלפי ולקבלתו לחברות של אמרי נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.


2. חופש חברתי


א. יואב ואריאלה דרורי פונים לשנת חופש נוספת.
המזכירות ממליצה לאסיפה לקבל את פניתם של יואב ואריאלה.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

 

ב. רוברטו קופרמן פונה לצאת לשנת חופש חברתי לאור מצב הדיור.
המזכירות ממליצה לאסיפה לאשר את פניתו של רוברטו.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפניה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

 

לדיון

 

1. פנסיה


דיון בנושא הפנסיה לאחר הפעלת השינוי בהשתתפות רמי ויזל מנכ"ל תשורה.
מצורף דף מפורט בנושא.


2. רכב

 

דו"ח על טיפול המזכירות בנושא הרכב.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית (שיחת קיבוץ) מספר 12 מיום 17.06.2007:

 

לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 12 מיום 17.06.07.

 

חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב