קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 08 שנת 2007

26/07/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 13 מיום 23/07/07
1. קליטה
 

אמרי מזור  - קבלה לחברות בגעש

 

101 בעד

32 נגד

 

אמרי מזור התקבל לחברות בגעש

2. חופש חברתי
 

א. יואב ואריאלה דרורי – שנת חופש נוספת

 

92 בעד

42 נגד

 

אושרה שנת חופש נוספת ליואב ואריאלה דרורי

 

 

ב. רוברטו קופרמן – שנת חופש

 

83 בעד

47 נגד

 

אושרה שנת חופש לרוברטו קופרמן

 

 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב