קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14 שנת 2007

06/08/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 14 שנת 2007, יום שני 06.08.07, שעה 20:30 מועדון לחבר מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום
 

הודעות:

 

1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 08.08.07
    בין השעות 11:00–20:00 במזכירות.


2.  תשובה לשאילתא של זמי בן חורין.
 
לאישור:


הקמת ועדה חוץ ממסדית לבדיקת נושא הרכב (יוזמת בוריס מזור)
תפקיד הועדה הוא לבחון את נושא הרכב לעומק ולהביא לאישור האסיפה הכללית קריטריונים ברורים בנושא שימוש הרכב בגעש.
הועדה לא תביא הצעות אשר באות לשנות את ההחלטות שהתקבלו בתוכנית השינוי אלא הצעות אשר באות לתת מענה לנושאים שלא פורטו בתוכנית השינוי בנושא הרכב. הועדה תמנה 5 חברים.
הועדה תעביר את המלצותיה להתיחסות הגופים הרלוונטים טרם הבאת ההמלצות לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית.
ההצבעה בקלפי ולאישור הקמת הועדה החוץ ממסדית נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

 

לדיון:


תקנון יזמויות ועסקים זעירים (מצ"ב)
המזכירות מביאה לדיון את תקנון יזמויות ועסקים זעירים. בגוף התקנון מופיעות הסתייגויות החברים.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקנון והסתיגויות החברים נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

 

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מספר 13 מיום 23.07.2007:

 

1. אמרי מזור התקבל לחברות בגעש.


2. אושרה שנת חופש נוספת ליואב ואריאלה דרורי.


3. אושרה שנת חופש לרוברטו קופרמן.

 

חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב