קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 09 שנת 2007

09/08/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 14 מיום 06/08/07
1. הקמת ועדה חוץ ממסדית לבדיקת נושא הרכב (יוזמת בוריס מזור)

108 בעד
45 נגד

התקבלה ההצעה להקמת הועדה לבדיקת נושא הרכב

2. תקנון יזמויות ועסקים זעירים

111 בעד
30 נגד

התקבל תקנון יזמויות ועסקים זעירים

א. הסתייגות אסף ציקמן

38 בעד
79 נגד

לא התקבלה הסתייגות אסף ציקמן בנוגע לתקנון הנ"ל

ב. הסתייגות ירדנה פרנס, שכר דירה

61 בעד
63 נגד

לא התקבלה הסתייגות ירדנה פרנס בנושא שכר דירה לתקנון הנ"ל

ג. הסתייגות ירדנה פרנס, תקופת הסתגלות

65 בעד
57 נגד

התקבלה הסתייגות ירדנה פרנס בנוגע לתקופת ההסתגלות בקשר לתקנון הנ"ל
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב