קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 15 שנת 2007

10/08/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 15 מיום 05.08.07

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 14 מיום 22.07.08.
2. צוות שיוך דירות – סיכום ההצעות לחברי הצוות.
3. ערעור זמי בן חורין על החלטת המזכירות בנושא המועדון לחבר.
4. דיון במכתבם של אוריאל אבני וחגי אבני בנושא זמי בן חורין.
5. תקנון עובדי חוץ – עדכון וסיכום לקראת הבאתו לדיון והכרעה באסיפה.
6. דו"ח יישום תוכנית השינוי.
7. המשך הדיון בנושא המלצות צוות המזכירות בנושא הרכב.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 14 מיום 22.07.08.


2. צוות שיוך דירות
סוכם להביא את ההצעות שהועלו להכרעה באסיפה הכללית.


3. ערעור זמי בן חורין על החלטת המזכירות בנושא המועדון לחבר.
זמי העלה את נימוקיו העקרוניים על דרך קבלת ההחלטות בנושא הפעלת המועדון לחבר.
לטענתו, כל החלטה באשר היא לאף מוסד בקיבוץ אין זכות לקבל, אלא לאסיפה הכללית בלבד.
המזכירות החליטה לדחות את הערעור ולהשאיר את ההחלטה שהתקבלה ופורסמה לציבור
בתוקף.


4. מכתבם של אוריאל וחגי אבני בנושא זמי בן חורין (בהשתתפות זמי)
זמי הודיע בתחילת הישיבה כי הוא מקליט את הדיון בעניינו.
חברי המזכירות מסרו לזמי כי נהל זה אכן חוקי אך הוא לא נהוג ולא ומקובל בישיבות
המזכירות. זמי התעקש על זכותו להקליט את הישיבה.
לאור זאת החליטו אוריאל וחגי אבני כי הם מבקשים כי הדיון במכתבם יהיה ללא נוכחותו של
זמי. המזכירות אישרה את בקשתם והדיון נדחה למועד מאוחר יותר.


5. נהלי עובדי חוץ
סוכם הנוסח שהובא למזכירות לאחר הסתייגויות החברים. הנהלים עוברים לדיון והכרעה
באסיפה הכללית.


6. דו"ח יישום תוכנית השינוי (מצ"ב)
נמסר דו"ח מפורט על ההתקדמות ביישום תוכנית השינוי. נרשמה בקשת החברים לקיים
פגישות הסברה במסגרות שונות לקראת פרסום דפי התקציב החדשים של מערכת "הרגל".


7. דו"ח הצוות לטיפול בנושא הרכב
נמסר דו"ח על הטיפול שנעשה עד כה וכן על הפגישה עם עמליה יערי שנועדה לבחון ולהבין את
הדברים לעומקם מתוך ניסיון לאתר את נקודות התורפה והעומס העיקריות בסידור הרכבים
לחברים בשעות השונות של היום ולתת להן מענה הולם במסגרת המצב הנוכחי.

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, מיכי דרורי, הוגו לובל, נורית אחרק, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב