קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15 שנת 2007

13/08/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 15 שנת 2007, יום שני 13.08.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום:

הודעות:


1. שמעון אלימלך מונה ע"י המועצה הכלכלית לדירקטור בחמי געש במקומו של דני קייט שביקש לסיים.
2. קלפי – על מועד ההצבעה בקלפי לגבי הנושאים שבסדר היום תבוא הודעה בנפרד.


לאישור:


צוות לשיוך דירות


המזכירות מביאה לאישור את הקמת הצוות לשיוך דירות.
מובאים לבחירה 8 חברים, בנוסף לאוריאל אבני שמונה ע"י המזכירות לעמוד בראש הצוות.

החברים המוצעים הם:
שי ברק, דני קייט, דליה מורן, נירה קופלוב, אסנת נגרי, עמי קסטין, אמנון סירוטה, אורנה לוין

ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות ימונו להיות חברים בצוות.


לדיון


נהלי עובדי חוץ


המזכירות והנהלת מש"א מביאות לדיון ולאישור את נהלי עובדי החוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור הנהלים נדרשים 50% +1 מקולות המצביעים.

נוהלי עובדי חוץ
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מספר 14 מיום 06.08.2007:

1. לא התקבלה ההצעה לסדר היום של עזרא רבין לדחות את ההכרעה בנושא תקנון יזמויות לאסיפה הבאה.
2. התקבלה ההצעה להקים ועדה לבדיקת נושא הרכב.
3. התקבל תקנון יזמויות ועסקים זעירים.
4. לא התקבלה הסתייגות אסף ציקמן לתקנון הנ"ל.
5. לא התקבלה הסתייגות ירדנה פרנס בנושא שכר דירה לתקנון הנ"ל.
6. התקבלה הסתייגות ירדנה פרנס בנושא תקופת הסתגלות לתקנון הנ"ל.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב