קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16 שנת 2007

27/08/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 16שנת 2007, יום שני 27.08.07, שעה 20:30, מועדון לחבר, מנחה האסיפה: חיים מדבייר, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום

לדיון

סיכום המשק – חצי שנה - ינואר- יוני 2007


המועצה הכלכלית מביאה לדיון את הדוחות הכספים לחודשיים ינואר- יוני 2007.
הנתונים המפורטים יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
הדוחות הכספים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.

תוספת לסדר היום לאסיפה כללית מס' 16 שתתקיים מחר 27/08/2007.

 

הודעות:

 

רשימת ההשתלמויות תשס"ח
מצורפת לסדר היום כהודעה רשימת ההשתלמויות לשנת הלימודים תשס"ח שאושרה ע"י הנהלת מש"א והמזכירות בהתאם לתקנון ההשתלמויות.

הרשימה המצורפת מעבר לדף

החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מספר 15 מיום 13.08.2007:
לא התקבלו כל החלטות באסיפה הכללית מס' 15 מיום 13.08.2007.

 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב