קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17 שנת 2007

10/09/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 17 שנת 2007, יום שני 10.09.07, שעה 20:30, מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום:

 

הודעות:

 

1. ההצבעה בקלפי על הנושאים בסדר היום ועל הנושאים מאסיפה כללית מס' 15 מיום 13.08.07 תתקיים ביום שלישי 11.09.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.

 

2. הודעה על סיום תפקידו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ (מסמך מצ"ב).

 

לאישור:

 

1. קליטה

 

א. עינת קופרמן  - קבלה לחברות
המזכירות ממליצה לקבל את עינת קופרמן לחברות.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה של עינת לחברות נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

 

ב. ערטל גולדברג – קבלה לחברות
המזכירות ממליצה לקבל את ערטל גולדברג לחברות.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה של ערטל לחברות נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

 

2. ועדה לבדיקת נושא הרכב
הוצעו ע"י הציבור החברים הבאים:
ריכוז הועדה – מאיה יערי, הוצעה ע"י בוריס.
חברי הועדה: מרדכי כהן, רמי מורן, בוריס מזור, שי ברק, לידי רובינסקי.
מתוך חברי הועדה המוצעים יש לבחור 4 בלבד.
ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות יכהנו כחברי הועדה.

 

לדיון:

 

1. נוהל בניה פרטית (טיוטא מצ"ב)
המזכירות מביא לדיון בקריאה ראשונה נהלים לבניה פרטית בגעש.

 

2. דו"ח יישום תוכנית השינוי (חומר מפורט מצ"ב)
ימסר לחברים דו"ח יישום תוכנית השינוי לקראת הפעלתה.

 

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מספר 16 מיום 27.08.2007:

 

לא התקבלו כל החלטות באסיפה הכללית מס' 16 מיום 27.08.2007.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב