קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18 שנת 2007

17/09/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 18 שנת 2007, יום שני 17.09.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום:


הודעות


הדיון בהודעה בעניין הפסקת עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ יתקיים באסיפה הבאה.


לדיון


1. תקנון הותק (מצ"ב)
המזכירות מביאה לדיון בקריאה ראשונה את תקנון הותק*.


2. תקנון אגודת החברים (מצ"ב)
המזכירות מביאה לדיון בקריאה ראשונה את תקנון אגודת החברים*.


* שני התקנונים יוצגו ע"י עו"ד כרמית דורון שניסחה את המסמכים.

החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מספר 15 מיום 13.08.07 ובאסיפה כללית מס' 17 מיום 10.09.07:


1. שי ברק, אסנת נגרי, דליה מורן ואמנון סירוטה נבחרו ביחד עם אוריאל אבני לצוות שיוך דירות.


2. התקבל תקנון נהלי עובדי חוץ.


3. ערטל גולדברג התקבלה לחברות בגעש.


4. עינת קופרמן התקבלה לחברות בגעש.


5. נבחרה הועדה לבדיקת נושא הרכב: מאיה יערי מרכזת, בוריס מזור, מרדכי כהן, רמי מורן, לידי רובינסקי.

 

חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב