קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 20 שנת 2007

30/09/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 20 מיום 30.09.07.

 

יום שלישי 02 אוקטובר 2007
 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 19 מיום 16.09.07.
2. דיון כללי לגבי קבלה לחברות של צעירים בעצמאות כלכלית ובחופשת צעירים שאינם מתגוררים בגעש.
3. מבנה ארגוני לקהילה המותאם לתוכנית השינוי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 19 מיום 16.09.07.


2. דיון כללי בנושא קבלה לחברות של צעירים אשר אינם מתגוררים בקיבוץ,

מוזמן יצחק כנען (ו. צעירים)

סוכם לדחות את המשך הדיון בנושא לאחר קבלת תקנון הקליטה החדש.


3. מבנה ארגוני חדש לקהילה
התקיים דיון בקריאה ראשונה בהצעה, סוכם להמשיך את הדיון באחת הישיבות הקרובות.

 

נוכחים: ערד סלוצקי, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, הוגו לובל, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב