קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19 שנת 2007

08/10/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 19 שנת 2007, יום שני 08.10.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
סדר היום:


הודעות


1. הודעת עזיבה – סילביה ליברמן הודיעה על עזיבת קיבוץ געש והאגודה השיתופית קיבוץ געש החל מיום 30.08.07 .


2. ועדה לבדיקת נושא הרכב – שי ברק מונה להחליף את רמי מורן ז"ל בועדה לבדיקת נושא הרכב.


3. קלפי – ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 10.10.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לדיון


סיום תפקידו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ

א. בהמשך לבקשתה של מאיה יערי מאסיפה כללית מס' 17 מיום 10.09.07 מובאת לדיון ההודעה בדבר סיום תפקידו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.

ב. הצעת החלטה פרטית של נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, רמי כהן והוגו לובל:
האסיפה הכללית מנחה את מבקר הקיבוץ להגיש תוך 30 יום דו"ח ביקורת בנוגע לתקינות תהליך סיום העסקתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ההצעה נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


לאישור


1. מועדון לחבר
ערעור זמי בן חורין על החלטת המזכירות המצ"ב.
ההצבעה בקלפי ולאישור הערעור נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


2. תושבות – סילביה ליברמן
לאור ההודעה על עזיבת קיבוץ געש ולאור העובדה שמשפחתה של סילביה מתגוררת בגעש, פונה סילביה להתגורר בגעש במעמד של תושבת בהתאם לתקנון התושבות.
בעניין זה המזכירות חלוקה בדעותיה.
ההצבעה בקלפי ולקבלת פנייתה של סילביה נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 18 מיום 17.09.07:


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 18 מיום 17.09.07.

 

חנן רוגלין,

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב