קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 11 שנת 2007

11/10/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 19 מיום 08/10/07

 

1. סיום תפקידו של הגזבר, בדיקת המבקר(הצעה פרטית על פי הדף לשיחה)


האסיפה הכללית מנחה את מבקר הקיבוץ להגיש תוך 30 יום דו"ח ביקורת בנוגע לתקינות תהליך בחירתו והפסקת העסקתו של גזבר הקיבוץ.


139 בעד
34 נגד

 

אושרה ההצעה להנחות את מבקר הקיבוץ לבדוק את נושא סיום תפקידו של הגזבר.

2. ערעור זמי בן חורין בנושא המועדון

67 בעד הערעור
101 נגד הערעור


לא התקבל הערעור של זמי בן חורין בנושא המועדון.

3. אישור לסילביה ליברמן להתגורר בקיבוץ געש כתושבת

66 בעד
101 נגד


לא אושר לסילביה ליברמן להתגורר בגעש כתושבת.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב