קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

חלוקת מתנות לחגים לחברי קיבוץ געש

11/10/2007
הצעת מזכירות | חלוקת מתנות לחגים לחברי קיבוץ געש


יום חמישי 11 אוקטובר 2007


חלוקת מתנות לחגים לחברי קיבוץ געש

 

כללי


מתוך רצון להביא את נושא המתנות הניתנות לחברי הקיבוץ בחגים פסח וראש השנה לדפוסים ראויים מובאת לאישור המזכירות ההצעה הבאה:


1. חלוקת מתנות לחגים לחברים העובדים בתאגידי הקיבוץ תהיה באחריות ובמימון התאגידים ועפ"י מדיניות שתקבע במועצה הכלכלית מעת לעת.


2. חלוקת מתנות לחגים לחברים העובדים בענפי הקהילה תהיה באחריות הענפים ובמימונם ועפ"י מדיניות שתקבע ע"י המזכירות מעת לעת.


3. חלוקת מתנות לחגים לפנסיונרים שאינם עובדים ולחיילים תהיה באחריות המזכירות ובמימונה.


4. עובדי החוץ יקבלו את המתנות לחג באמצעות מעסיקיהם.


5. צעירים בעצמאות כלכלית יקבלו את המתנות לחג באמצעות מעסיקיהם.


6. המדיניות הכללית בנושא חלוקת המתנות לחגים לגבי העסקים והקהילה תתואם בין המזכירות והמועצה הכלכלית על מנת ליצור אחידות.


 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב