קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 22 שנת 2007

21/10/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 22 מיום 21.10.07

 

יום שני 22 אוקטובר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 21 מיום 14.10.07.
2. אישור רשימת המועמדים למליאת המועצה האזורית.
3. הודעה לציבור בדבר תיקונים בתוכנית הבינוי שהוגשה לאישור הועדה המחוזית.
4. מבנה ארגוני (המשך הדיון)


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 21 מיום 14.10.07.

נרשמה הערה בנושא בחירת חברי המזכירות: מרכז המשק ישב בישיבות המזכירות במעמד של משקיף בגלל התקנות החדשות בנושא מליאת המועצה האזורית.


2. מועמדים למליאת המועצה האזורית
אושרה רשימת המועמדים למליאת המועצה האזורית:
· ערד סלוצקי
· שלמה ניימן
· אוריאל אבני
· יעל תירוש


3. הודעה לציבור (הדיירים) בדבר תיקונים בתוכנית הבינוי
לאור דרישת הועדה המחוזית לבצע תיקונים בתוכנית הבינוי שהוגשה לאישורם סוכם ליידע את הציבור באופן מפורט באסיפה הכללית.


4. מבנה ארגוני (המשך הדיון)
נרשמו הערות החברים. הדיון בנושא ניהול כספי הקהילה נדחה לישיבה הבאה שתעסוק בנושא.

נוכחים: ערד סלוצקי, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, הוגו לובל, דליה מורן, יוסי שחר, שרון תירוש, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב