קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 23 שנת 2007

28/10/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 23 מיום 28.10.07


יום ראשון 28 אוקטובר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 21.10.07.
2. פניית ועדת דיור לייעד את האסבסטון הדרומי למגורי חיילים.
3. הצעה בנושא מתנות לחגים. (מצ"ב)
4. הצעה למען איכות הסביבה בנושא שקיות הפלסטיק בכלבו. (מצ"ב)
5. ריכוז האחזקה.
6. קבלה לחברות: רתם קלינה, יואל סקיבה, יותם סקיבה, מיכאל ליבשיץ, תם יערי, גל יערי.
7. עדכון בנושא הבחירות לראשות המועצה האזורית.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 21.10.07.


2. פניית ועדת דיור בנושא מגורי חיילים
אושרה פניית ועדת דיור לייעד את מבנה האסבסטון למגורי חיילים. החיילים שיבחרו לגור באסבסטון ישלמו בגין המגורים 200 ₪ לחודש.


3. הצעה בנושא מתנות לחגים
אושרה ההצעה המצ"ב, ההצעה תובא לידיעת כל הנוגעים בדבר.


4. הצעה בנושא איכות הסביבה
אושרה ההצעה המצ"ב למען איכות הסביבה, יש להסדיר עם יעל תירוש מנהלת הכלבו את אופן הפעלת הנושא באופן מפורט ובהתאם ליידע את הציבור.


5. ריכוז האחזקה
לבקשת תמיר דור הדיון נדחה עד לבדיקה נוספת לגבי היקף המשרה ואופן ניהול הפעילות.


6. קבלה לחברות:
המזכירות סיכמה להמליץ לאסיפה הכללית לקבל לחברות את המועמדים הבאים:
· רתם קלינה
· יואל סקיבה
· יותם סקיבה
· מיכאל ליבשיץ
· תם יערי
· גל יערי


7. עדכון בנושא הבחירות למועצה האזורית
נמסר לחברי המזכירות עדכון כי ששה תושבי המועצה הגישו את מועמדותם לראשות המועצה בבחירות שיתקיימו ביום שלישי 27.11.07.
במהלך החודש הקרוב נאפשר למועמדים המעונינים בכך להופיע בפני החברים.

נוכחים: רמי כהן, ערד סלוצקי, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, יוסי שחר, הוגו לובל, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב