קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הצעה לפרויקט שדרוג תשתית תקשורת בגעש

01/11/2007
הצעה לפרויקט שדרוג תשתית תקשורת בגעש


‏יום חמישי 01 נובמבר 2007


הצעה לפרויקט שדרוג תשתית תקשורת בגעש


כללי:


ההצעה מובאת לאישור מוצעת במטרה לשדרג את מערך התקשורת הקווית בסיב אופטי בתחום העסקי והקהילתי בגעש. מטרתה לאפשר חיבור בתי החברים לרשת הלוויין באמצעות ממירים בחדרי החברים ולהשלים שיפורים ברשת העסקית. ההשקעה תבוצע ע"י געש עסקים וחקלאות במסגרת פעילות התקשורת המנוהלת במסגרתה,. בהתאמה מקורות המימון המפורטים בהמשך (חסכון בתשלום ל yes ולבזק) יועמדו לרשות געש עסקים וחקלאות כחלק בלתי נפרד מההחלטה על אישור הפרויקט.


תאור הפרויקט:


· עבודות התשתית יבוצעו ע"י חברת רוטל, במסגרת הצנרת הקיימת ובמרכזיות הבתים וללא צורך בחפירות.
· בחדרי החברים יותקן שקע אחד לממיר (חבר שיהיה מעוניין ביותר שקעים, ישלם עבור שקעים נוספים על חשבונו הפרטי).
· לכל חבר שיבחר בכך יסופק ממיר, שיאפשר התחברות לשרותי הלוויין באופן פרטני. אספקת ממיר מחייבת מתן כרטיס אשראי לחיוב השירותים ישירות לחבר.
· משך הביצוע כ חודשיים.


מימון הפרויקט:


· עלות הפרויקט לפי הצעת רוטל 31,000$ = 124,000 ₪ ב 48 תשלומים חודשיים.
· שני מקורות המימון המוצעים כחלק מהפרויקט:
א. הצעות חברת YES להנחה בסך 2,600 ₪ לחודש, למשך 40 חודש שתינתן במסגרת התשלום החודשי המרוכז.
ב. הצעת בזק להנחה בסך 2,100 ₪ בהנחה בתשלום החודשי המרוכז.
· סה"כ המקורות הנ"ל בסך 4,700 ₪ לחודש למשך 40 חודש, ישמשו את געש עסקים וחקלאות ולא יועברו לקהילה או לחברים עד לסיום כיסוי כל הוצאות הפרויקט.


עלות תועלת לחברים:


· חבר שלא ירצה בכך לא חייב לערוך שום שינוי במצב הנוכחי – ימשיך להשתמש כמו היום.
· עלות הממיר ע"ח החבר בתשלום של 55 ₪ ליח' לחודש.
· עלות שקעים נוספים ע"ח החבר 50 ₪ כל שקע.
· אפשרות של החבר לרכוש תוכן נוסף באופן ישיר מחברת yes:
1. שליטה על הערוצים באופן אישי.
2. איכות דיגיטלית.
3. הזמנת סרטים אישית.
4. אפשרות להפעיל מקליט תוכניות חכם.
5. קליטת שידורי HD.
6. הזמנת ערוצים מיוחדים.
7. ערוצי רדיו ומוסיקה ( עשרות ).


עודד בלבן, יגאל להב, דוד טמים
תקשורת געש

חסר רכיב