קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 24 שנת 2007

04/11/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 24 מיום 04.11.07


יום שלישי 06 נובמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 23 מיום 28.10.07.
2. סיום עבודת הגזבר, מוזמן אחי קרן מבקר הקיבוץ.
3. הטרדות מיניות, אישור מינויה של רותי כ"ץ כממונת הקיבוץ למניעת הטרדות מיניות.
4. השתתפות במימון מטה הבחירות של דובי רביד לראשות המועצה.
5. אישור נוסח ומתן המחאת זכות לקרן המילואים, מסמך מצ"ב.
6. מבנה ארגוני, המשך הדיון.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 23 מיום 28.10.07.


2. סיום עבודת הגזבר
דיון בנושא בהשתתפות מבקר הקיבוץ כחלק מתהליך הבדיקה שמבצע המבקר לגבי הפסקת עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.


3. מניעת הטרדות מיניות
אושר מינויה של רותי כ"ץ כממונה מטעם הקיבוץ על מניעת הטרדות מיניות.


4. השתתפות במימון מטה הבחירות של דובי רביד.
אושרה השתתפות הקיבוץ בגובה של עד 10,000 ₪.


5. המחאת זכות לטובת קרן המילואים
אושר נוסח המחאת הזכות.


6. מבנה ארגוני לקהילה
אושרה טיוטת המבנה הארגוני של הקהילה בתוספת התיקונים לגבי תפקיד מזכיר הקיבוץ וניהול כספי הקהילה. הטיוטה המתוקנת תועבר לחברי המזכירות להערות טרם פרסום המסמך לחברים.


 

נוכחים: רמי כהן, ערד סלוצקי, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, יוסי שחר, הוגו לובל, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב