קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

הצעה למען איכות הסביבה – צמצום השימוש בשקיות הפלסטיק בכלבו

04/11/2007
הצעה למען איכות הסביבה - צמצום השימוש בשקיות הפלסטיק בכלבו

יום ראשון 04 נובמבר 2007


הצעה למען איכות הסביבה – צמצום השימוש בשקיות הפלסטיק בכלבו

 


המטרה


להתגייס ולתרום את תרומתנו הצנועה למען איכות הסביבה, באמצעות צמצום הצריכה והשימוש בשקיות הפלסטיק ובאופן הזה את הנזק אותו גורמות השקיות לסביבה שכידוע "אורך החיים" של שקית פלסטיק עפ"י המחקרים השונים הוא 500 שנה.
היקף השימוש בשקיות פלסטיק של כלל הציבור בגעש נכון להיום הוא כל חודש כ 9000 שקיות פלסטיק גדולות וכ 5000 שקיות פלסטיק קטנות.


פרטי ההצעה:


1. כל משפחה תקבל ללא תשלום שתי שקיות לשימוש רב פעמי מחומר ממוחזר או מבד לקניות בכל בו.


2. הכל בו יאפשר לחברים לרכוש בתשלום שקיות מבד לשימוש רב פעמי.


3. הכל-בו ימשיך לספק בתשלום סמלי שקיות פלסטיק לפי הפירוט הבא:


    שקית גדולה 0.20 אג.
    שקית קטנה 0.10 אג.


4. הכל בו ימשיך ויאפשר לחברים ולענפים להשתמש בקרטונים ממוחזרים ללא תשלום.


5. המזכירות תפרסם את החלטתה ברבים ותאפשר תקופת הסתגלות של שבוע ימים בין מועד ההודעה לבין ההפעלה בפועל.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב