קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20 שנת 2007

05/11/2007
דף לשיחה

אסיפה מס' 20 שנת 2007, יום שני 05.11.2007, שעה 20:30 מועדון לחבר
מנחה האסיפה: החיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

 

סדר היום:


הודעות


1. קלפי
ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 07.11.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


2. בחירות לראשות המועצה
מוזמן עו"ד דובי רביד חבר קיבוץ גליל ים המתמודד לראשות המועצה.
בהמשך יוזמנו מועמדים נוספים.


לאישור


1. קבלה לחברות

המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:


אמיר סקיבה
מיכל אופמן
יותם סקיבה
גל יערי
הילה אלון
רותם קלינה
מיכאל ליבשיץ
יואל סקיבה
תם יערי
כרמית פלג

המזכירות ממליצה לקבל את המועמדים הנ"ל לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלתם לחברות נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. נוהל בניה פרטית, מצ"ב.
בהמשך לדיון שהתקיים בנושא באסיפה כללית מס' 17 מיום 10.09.07 מובא לאישור נוהל בניה פרטית.
ההצבעה בקלפי ולקבלת התקנון נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.


3. תקנון הותק, מצ"ב.
בהמשך לדיון שהתקיים בנושא באסיפה כללית מס' 18 מיום 17.09.07 מובא לאישור תקנון הותק.
( הסתיגות נירה קופלוב לסעיף 5.2 מופיעה בגוף התקנון)
ההצבעה בקלפי ולאישור התקנון נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 19 מיום 08.10.07:


1. אושרה ההצעה להנחות את מבקר הקיבוץ לבדוק את נושא בחירתו וסיום תפקידו של הגזבר.
2. נדחה הערעור של זמי בן חורין בנושא נהלי הפעלת המועדון לחבר.
3. נדחתה בקשתה של סילביה ליברמן להתגורר בגעש כתושבת.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב