קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 12 שנת 2007

08/11/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מס' 20 מיום 05.11.07
1. קבלה לחברות


א. אמיר סקיבה


147 בעד
8 נגד


אמיר סקיבה התקבל לחברות בגעש


ב. יואל סקיבה


152 בעד
3 נגד


יואל סקיבה התקבל לחברות בגעש


ג. מיכל אופמן


141 בעד
12 נגד


מיכל אופמן התקבלה לחברות בגעש


ד. רותם קלינה


132 בעד
18 נגד


רותם קלינה התקבלה לחברות בגעש


ה. תם יערי


143 בעד
8 נגד


תם יערי התקבלה לחברות בגעש


ו. יותם סקיבה


152 בעד
4 נגד


יותם סקיבה התקבל לחברות בגעש


ז. מיכאל ליבשיץ


147 בעד
7 נגד


מיכאל ליבשיץ התקבל לחברות בגעש


ח. כרמית פלג


152 בעד
3 נגד


כרמית פלג התקבלה לחברות בגעש


ט. גל יערי


140 בעד
12 נגד


גל יערי התקבל לחברות בגעש

2. נוהל בניה פרטית

108 בעד
28 נגד


אושרה ההצעה לנוהל בניה פרטית

3. תקנון הותק

124 בעד
16 נגד


אושר תקנון הותק

4. הסתייגות נירה קופלוב לסעיף 5.2 לתקנון הותק


62 בעד
68 נגד


לא התקבלה הסתייגות נירה קופלוב לסעיף 5.2 לתקנון הותק

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב