קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 25 שנת 2007

12/11/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 25 מיום 12.11.07


יום שלישי 13 נובמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 24 מיום 04.11.07.
2. איחוד ההפקדה בקרנות הפנסיה מבטחים ותאוצה להפקדה בתאוצה בלבד, מוזמנת חנה שושן.
3. תקנון קליטה.
4. התייעצות לגבי מכתבה של מאיה יערי לחברים בנושא הבריאות.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 24 מיום 04.11.07.


2. איחוד ההפקדה בקרנות הפנסיה
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לרכז את הפקדות החברים לפנסיה במסלול געש א' לקרן הפנסיה תאוצה לגבי אותם החברים שעד כה הופקדו להם הכספים בחלוקה שווה בתאוצה ובמבטחים.


3. תקנון קליטה
נדון בקריאה ראשונה תקנון הקליטה, סוכם להמשיך ולדון בו בישיבה הקרובה.


4. התייעצות לגבי מכתב לחברים בנושאי ועדת בריאות שפורסם ע"י מאיה יערי.
המזכירות מסתייגת באופן מוחלט מהאמור בסעיף 2 במכתבה של מאיה יערי לחברים מיום 05/11/07.
סוכם לזמן את מאיה לפגישה מקדימה לליבון הנושאים טרם הבאת הנושא לדיון במזכירות.


 

נוכחים: דליה מורן, מיכי דרורי, נגרו רובינשטיין, יוסי שחר, הוגו לובל, רמי כהן, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב