קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 26 שנת 2007

18/11/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 26 מיום 18.11.07

 

יום שלישי 20 נובמבר 2007

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 25 מיום 12.11.07.
2. נושא אישי – הצעה להסדרת חוב.
3. אמנון והגר סירוטה, פניה למגורים מחוץ לקיבוץ.
4. אשרור החלטת הנהלת קרן המילואים בדבר ניהול תיק ההשקעות של הקרן.
5. ניהול האחזקה.
6. תקנון קליטה, המשך הדיון.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 25 מיום 12.11.07.


2. נושא אישי – הצעה להסדרת חוב.
התקיים דיון עם משפחה שהיקף החוב שלה יצא מכלל שליטה. המשפחה הציעה מספר חלופות להסדרת החוב.
סוכם לגבש הצעה מערכתית רחבה לאחר דיון במזכירות שבו תוצג תמונה מלאה על היקף החובות של החברים.


3. אמנון והגר סירוטה, פניה למגורים מחוץ לקיבוץ.
המשפחה פונה למגורים מחוץ לקיבוץ בהסדר מיוחד לאור מצוקת דיור ולאור העובדה שתוכנית הבינוי שתאפשר מתן פתרון הולם טרם אושרה.
המזכירות סיכמה שאינה יכולה להיענות לפניית המשפחה. המזכירות תעשה מאמץ לפתור את הנושא מיד עם אישור תוכנית הבינוי בהתאם להחלטות שהתקבלו בעבר בסוגיה זו.


4. אשרור החלטת הנהלת קרן המילואים.
סוכם לאשרר את החלטת הנהלת קרן המילואים מיום 01.11.07 בדבר ניהול תיק ההשקעות של הקרן ע"י מגדל – ניהול תיקי השקעות.


5. ניהול האחזקה.
לאחר שתמיר דור הודיע על רצונו לסיים את תפקידו, סוכם כי בשלב המיידי ניהול האחזקה יוטל על יוסף כ"ץ. הנושא ייבחן בהמשך לאור השינוי הצפוי בהיקף המשימות העומדות בפני האחזקה.


6. תקנון קליטה, המשך הדיון
סוכם להביא לדיון הבא שיערך בנושא טיוטה מתוקנת המביאה לידי ביטוי את ההסכמות שנרשמו במהלך הדיון בעיקר בנושא דירוגיות תשלום דמי הקליטה בהתאמה לגיל הנקלט. 

נוכחים: רמי כהן, דליה מורן, מיכי דרורי, יוסי שחר, הוגו לובל, נגרו רובינשטיין (לא נוכח בדיון בסעיף מס' 3), חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב