קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21 שנת 2007

19/11/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 21 שנת 2007, יום שני 19.11.07, שעה 20:00 מועדון לחבר מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


הודעות


1. קלפי
ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 21.11.07, בין השעות 11:00- 20:00, במזכירות.


2. בחירות לראשות המועצה

מוזמן עו"ד עמי הולנדר מכפר נטר המתמודד לראשות המועצה.


3. שאילתא - יצחק כנען
מה מתכוונת המזכירות לעשות בנוגע לאופן שבו חשפה מאיה יערי בשיחת קיבוץ את המספרים החסויים על תוספות השכר של השכירים בהנה"ח. איך רואה המזכירות את המשך תפקידה של מאיה יערי כמרכזת ו. בריאות בעקבות השימוש שעשתה בנתונים דיסקרטיים שברשותה ע"מ להשמיץ את המוסדות.


לדיון


מובא לדיון דו"ח הביקורת: סקר סיכונים געש תאורה שנערך ע"י משרד רו"ח עובד גובי.


לאישור


1. שינוי תקנון הקיבוץ סעיף 101, בנוהל של אישור מוקדם (נוסח מצ"ב)
ע"פ הנחיות משרד רשם האגודות השיתופיות, הנוהג הקיים בגעש לפיו בעלי תפקידים מרכזיים מכהנים במזכירות מתוקף תפקידם, דורש עיגון פורמלי בתקנון. לפיכך,המזכירות מביאה הצעה לשינוי תקנון הקיבוץ בסעיף 101. מטרת השינוי המוצע היא לאפשר לאסיפה הכללית לבחור למזכירות בעלי תפקידים שיכהנו במזכירות מתוקף תפקידם.
ההצבעה בקלפי ולאישור השינוי בנוהל של אישור מוקדם נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים. לאחר אישור השינוי ע"י רשם האגודה השיתופית הנושא חוזר לאסיפה לאישור ברוב הנדרש לשינוי תקנון.


2. בחירת חברי מזכירות
בהמשך להודעה שמסרנו ביום 16 באוקטובר 07, התקבלו הנחיות הנחיות ממשרד רשם האגודות השיתופיות לפיו את אופן בחירת חברי המזכירות המתקיים בגעש בשנים האחרונות אינו תואם את הדין, ועל האסיפה לבחור את כל חברי המזכירות כמקשה אחת לתקופה של שנתיים. לפיכך, הנהלת מש"א מביאה לבחירה 8 חברים מתוך הרשימה הבאה:


מומלצים ע"י מש"א:

 

החברים שנבחרו למזכירות לפני שנה:


1. נגרו רובינשטיין
2. נורית אחרק
3. דליה מורן
4. מיכי דרורי

 

מועמדים מומלצים נוספים:


1. ירון סלוצקי
2. יצחק כנען
3. אילן אופמן
4. הילה שחר
5. איתן יערי
6. חנה שושן
7. כלנית בוכמן
8. חגי אבני

 

מומלצים אישית:


1. טניה ציקמן מומלצת ע"י רחל אלימלך
2. עמיר פז מומלץ ע"י טניה ציקמן
3. גלית דור מומלצת ע"י טניה ציקמן
4. רמי כהן מומלץ ע"י חיים מ. ועזרא רבין
5. הוגו לובל מומלץ ע"י נגרו רובינשטיין
6. זמי בן חורין ממליץ על עצמו
7. פנינה מדבייר מומלצת ע"י עזרא רבין
8. מאיה יערי מומלצת ע"י נירה קופלוב

 

ההצבעה בקלפי ו 8 החברים שיקבלו את מירב הקולות ייבחרו למזכירות לתקופה של שנתיים.

 

החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 20 מיום 5.11.07:


1. קבלה לחברות – המועמדים הבאים התקבלו לחברות בגעש: אמיר סקיבה, יואל סקיבה, מיכל אופמן, רותם קלינה, תם יערי, יותם סקיבה, מיכאל ליבשיץ, כרמית פלג, גל יערי.


2. אושר נוהל בניה פרטית.


3. אושר תקנון הותק.


4. לא התקבלה הסתייגות נירה קופלוב לסעיף 5.2 לתקנון הותק.

 

חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב