קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 13 שנת 2007

22/11/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי אסיפה כללית מספר 21 מיום 19/11/07
1. שינוי תקנון הקיבוץ סעיף 101 (נוסח מצ"ב)


87 - בעד
81 נגד


אושר לפעול לשינוי תקנון הקיבוץ סעיף 101 בנוהל של אישור מוקדם

2. בחירת חברי מזכירות


145 - דליה מורן
143 - נגרו רובינשטיין
132 - חנה שושן
116 - נורית אחרק
97   - הוגו לובל
96   - רמי כהן
87   - מיכי דרורי
86   - פנינה מדבייר
74   - חגי אבני
71   - אילן אופמן
69   - הילה שחר
62   - יצחק כנען
59   - איתן יערי
57   - ירון סלוצקי
55   - כלנית בוכמן
42   - מאיה יערי
18   - זמי בן חורין
16   - טניה ציקמן
14   - עמיר פז
11   - גלית דור

 

מיכי דרורי, דליה מורן, נורית אחרק, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, הוגו לובל, פנינה מדבייר, רמי כהן, נבחרו לכהן במזכירות הקיבוץ לקדנציה של שנתיים.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב