קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

מכתב לחברי געש בעניין תמיכה בדובי רביד

25/11/2007
מכתב לחברי געש בעניין תמיכה בדובי רביד


יום ראשון 25 נובמבר 2007


לכל החברים שלום,

 

לקראת יום הבחירות לראשות המועצה האזורית שיתקיים השבוע ביום שלישי 27 בנובמבר, ברצוננו לעדכן את חברי געש לגבי התהליך שהתקיים במועצה בנושא זה והמלצתנו בעקבותיו.


כל מזכירי ורכזי המשק בכל קיבוצי המועצה, החברים מטעם הקיבוצים במליאת המועצה, הגיעו למסקנה כי לטובת המועצה ויישוביה, נכון יהיה לבחור בראש מועצה חדש.


היות שהאמנו כי למסקנה זו שותפים גם מרבית המושבים במועצה, פנינו אליהם במטרה לפעול יחד למציאת מועמד טוב לתפקיד.


לאחר שבדקנו את החלופות השונות, החלטנו כולנו לתמוך במועמדו של דובי רביד לראשות המועצה.


המושבים, משיקולים פנימיים שלהם, החליטו שלא להביע עמדה פומבית ביחס למועמדות של דובי, אך קיבלנו את ברכתם של רבים מהם למהלך.


סמוך למועד הגשת רשימות המועמדים הודיעה מזכירות שפיים, שלמרות שנציגי שפיים היו שותפים להחלטה לתמוך בדובי רביד כמועמד המתאים ביותר לתפקיד, החליטה מזכירות שפיים להריץ לראשות המועצה את אלי ברכה מבית יהושע. פנינו (רכזי משק ומזכירי קיבוצי המועצה) לחברי שפיים והבענו בפניהם באופן ישיר את עמדתנו, שחיזוק ההשפעה של הישובים במסגרת המועצה, תיווצר ע"י יצירת שיתוף פעולה והסכמות בין הישובים ולא באמצעות סגירת "דילים פוליטיים" על מינויים מובטחים מראש, שאין כלל יכולת למועמד זה או אחר להבטיח את קיומם. וקראנו להם להצטרף אלינו בניסיון להביא לבחירתו של דובי לראשות המועצה, צעד שאנו בטוחים שיצור איזון נכון ומקדם בין המועצה לישובים.


יש תמימות דעים, שרבים בגעש ובישובי המועצה שותפים לה, כי דובי הוא מועמד מצוין ושבכוחו לפרוץ את המבוי הסתום אליו הגיעה המועצה לרבות ביחסה מול מוסדות המדינה ולהצעידה, יחד עם כל חברי המליאה, לעתיד טוב יותר לרווחת כל תושבי המועצה.


חשוב לציין כי בשל ריבוי המועמדים (6) סביר להניח כי ייתכן סיבוב שני לבחירות במידה ואף אחד מהמועמדים לא יקבל לפחות 40% מסך קולות המצביעים בסיבוב הראשון.
ככל שיתקיים סיבוב שני נבחן עם שאר הישובים את התמיכה באחד משני המועמדים שיעלה לסיבוב השני .


אנחנו קוראים לכל בעלי זכות ההצבעה בגעש (מגיל 17 עד 121) לקחת חלק בבחירות חשובות אלו, וממליצים לחברים לתת את קולם לדובי רביד.


בברכת חברים,


חנן רוגלין – מזכיר
ערד סלוצקי – מרכז משק

חסר רכיב