קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תשובה לשאילתא של יצחק כנען מאסיפה כללית מס' 21 מיום 19.11.07

30/11/2007
שאילתא


יום שישי 30 נובמבר 2007

 


תשובה לשאילתא של יצחק כנען מאסיפה כללית מס' 21 מיום 19.11.07

 


נוסח השאילתא:


"מה מתכוונת המזכירות לעשות בנוגע לאופן שבו חשפה מאיה יערי בשיחת הקיבוץ את המספרים החסויים על תוספות השכר של השכירים בהנה"ח. איך רואה המזכירות את המשך תפקידה של מאיה יערי כמרכזת ו. בריאות בעקבות השימוש שעשתה בנתונים דיסקרטיים שברשותה ע"מ להשמיץ את המוסדות."


תשובת המזכירות:


המזכירות רואה ומתייחסת לדברים שנאמרו על ידי מאיה באסיפה הכללית בנושא הנתונים האישיים, התחלקות חד פעמית. המזכירות חושבת כי כל שימוש בלתי אחראי שנעשה ע"י חברים באופן פומבי במידע שהגיע לידם הוא פסול ויש להימנע מכך ולגנותו בכל דרך. המזכירות מקווה שתגובתה ותגובת דעת הקהל שגינו את הדברים הייתה תגובה ראויה שתמנע בעתיד השנות מקרים מסוג אלו.
לסוגיה השניה המועלית בשאילתא, למרות פניות של חברים למזכירות להביא בעקבות דברים אלו לסיום תפקידה של מאיה כמרכזת ועדת הבריאות, המזכירות אינה רואה מקום לפעול בכיוון המוצע ומקווה ובטוחה כי מאיה, למרות הדברים תוכל למלא את תפקידה באופן ראוי כפי שמצופה מכל בעל תפקיד ציבורי נבחר.

חסר רכיב