קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 27 שנת 2007

02/12/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 27 מיום 02.12.07


יום שלישי 04 דצמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 26 מיום 18.11.07.
2. סדרי עבודת המזכירות.
3. אישור תקציב ועד מקומי 2008.
4. תשובה לשאילתא של יצחק כנען מאסיפה כללית מס' 21.
5. סוסנה משלנקה, דיווח על ההסכמות וההבנות במספר נושאים.
6. פנחס נגרי, פניה להחזר הוצאה שבוצעה לפני מספר שנים בדירתו.
7. קבלה לחברות, דיון עם המועמדים הבאים על קבלתם לחברות בגעש:
ישי דרורי, עפרי שקד, ערן שקד, מתן מדי, רדי פילס, בן דדוש, יונתן פופר, דולב קסטין, אורה רוגלין, יפתח שחר, דנה צרפתי, אלעד הר נוי.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 26 מיום 18.11.07


2. סדרי עבודת המזכירות
סוכם להעביר את ישיבות המזכירות לימי שלישי אחה"צ.


3. אושר תקציב ועד מקומי 2008, מצ"ב


4. תשובה לשאילתא של יצחק כנען
סוכם על עקרונות לנוסח תשובה לשאילתא שתימסר באסיפה הכללית הקרובה.
הניסוח המעודכן יועבר לחברי המזכירות לאישור.


5. סוסנה משלנקה
נמסר דיווח על ההסכמות עם המשפחה בנושא המכתבים האנונימיים וסוגיות נוספות שהיו במחלוקת.
המזכירות רשמה לפניה את נוסח ההודעה שיפורסם ברבים ומסמיכה את דליה מורן ונורית אחרק לפעול ביחד עם המשפחה לטיפול בסוגיות הנוספות שלגביהם הייתה מחלוקת.


6. פנחס נגרי, החזר בגין צביעת דירתו
סוכם להחזיר לפנחס את עלות צביעת דירתו שבוצעה בשנת 2002 לאור העובדה שבטעות דילגו עליו בתור ובהתאם נערך עמו סיכום ע"י הנהלת השירותים לגבי החזר ההוצאה הנ"ל.


7. קבלה לחברות
המזכירות קיימה דיון עם המועמדים הבאים על קבלתם לחברות:
ישי דרורי, עפרי שקד, ערן שקד, מתן מדי, רדי פילס, בן דדוש, יונתן פופר, דולב קסטין, אורה רוגלין, יפתח שחר, דנה צרפתי, אלעד הר נוי.
המזכירות ממליצה לקבל את כל המועמדים הנ"ל (כ"א בנפרד) לחברות בגעש.


 

נוכחים: חנה שושן, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, הוגו לובל, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב