קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22 שנת 2007

03/12/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 22 שנת 2007, יום שני 03.12.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. עדכון בנושא החלטות הועדה המחוזית.


2. על מועד ההצבעה בקלפי בסעיף לאישור תבוא הודעה נפרדת.


לדיון


סיכום המשק - דוחות כספיים – ינואר – ספטמבר 2007
המועצה הכלכלית מביאה לדיון את הדוחות הכספים לחודשים ינואר – ספטמבר 2007. הנתונים המפורטים יוצגו ע"י מנהלי התאגידים ורו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
הדוחות הכספים עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.


לאישור


ערעור זמי בן חורין (תקנון הקיבוץ סעיף 101)
זמי בן חורין מערער על החלטת האסיפה הכללית מס' 21 מיום 19.11.07 בדבר תיקון סעיף 101 בתקנון קיבוץ געש בנוהל של אישור מוקדם.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים ולפחות 88 קולות בעד.

החלטות שיחת קיבוץ

 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 21 מיום 19.11.07:


1. בחירת חברי מזכירות – החברים הבאים נבחרו לכהן במזכירות לקדנציה של שנתיים: מיכי דרורי, דליה מורן, נגרו רובנשטיין, רמי כהן, נורית אחרק, הוגו לובל, חנה שושן, פנינה מדבייר.


2. שינוי תקנון הקיבוץ סעיף 101 – אושרה ההצעה לפנות לרשם האגודות לשינוי תקנון הקיבוץ סעיף 101 בנוהל אישור מוקדם


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב