קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23 שנת 2007

10/12/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 23 שנת 2007, יום שני 10.12.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


1. ביום שלישי 11.12.07 יערך הסיבוב השני לבחירות לראשות המועצה. אנו קוראים לכל הציבור לבוא ולהצביע ובכך להשפיע על עתיד המועצה ותושביה לשנים הבאות. במסגרת זו תימסר הודעה בדבר המלצתנו לחברים לתמוך במועמדותו של אהרון בז'רנו לקדנציה נוספת לראשות המועצה.


2. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו, תתקיים ביום רביעי 12.12.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


3. מתן תשובה לשאילתא של יצחק כנען מאסיפה כללית מס' 21 מיום 19.11.07.נדחית עד לסיכום הנושא במזכירות.


לאישור


1. המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:


מתן מדי

ישי דרורי

הילה אלון

יפתח שחר

אלעד הר נוי

ערן שקד

עופרי שקד

יונתן פופר

רדי פילס

אורה רוגלין

בן דדוש

דולב קסטין

דנה צרפתי

 

המזכירות ממליצה לאסיפה לקבל את כל המועמדים הנ"ל לחברות בגעש.

ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהמועמדים בנפרד נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. איחוד קרנות הפנסיה החדשות במסלול געש א'


לאחר העברת מבטחים הותיקה לתשורה הותיקה ב – 12/03, המשיך הקיבוץ להפקיד כספים לחלק מהחברים הצעירים בשתי קרנות פנסיה במקביל: מבטחים החדשה ותאוצה. מתוך רצון ליעול ולניהול נושא הפנסיה באופן מיטבי, המזכירות מביאה לאישור האסיפה להעביר את ההפקדות שבוצעו במבטחים החדשה לתאוצה והחל ממועד זה להפקיד לחברים הנ"ל את הכספים בתאוצה בלבד, כשהמסלול המדובר הוא געש א'. בגעש ב' (המסלול הפרטי שננגזר מתלושי המשכורת) ההפקדות הן לתאוצה בלבד.
ההצבעה בקלפי ולאישור המהלך נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 22 מיום 03.12.07:

לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 22 מיום 03.12.07.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב