קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 29 שנת 2007

19/12/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 29 מיום 18.12.07


יום רביעי 19 דצמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 28 מיום 11.12.07.
2. תוכנית השקעות בקהילה 2008, דיון בקריאה ראשונה.
3. עדכון לגבי ההצעה לשינוי תקנון הקיבוץ בסעיף 101 בהקשר ערעור של זמי בן חורין בנושא.
4. סיכום תשובת המזכירות לשאילתא של יצחק כנען בעניין מאיה יערי.
5. הצעה לפתרון קליטת בנים לפני היום הקובע, שלא נמצא להם פתרון מגורים.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 28 מיום 18.12.07.


2. תוכנית השקעות בקהילה 2008, דיון בקריאה ראשונה. הדיון יסוכם בישיבה הבאה.


3. שינוי תקנון הקיבוץ בסעיף 101.
נמסר עדכון על הסיכום בתאום עם זמי בן חורין לגבי ההצעה לשינוי תקנון הקיבוץ בסעיף 101. בהתאם, זמי הוריד את הערעור שלו על החלטת האסיפה הכללית בנושא.


4. סיכום תשובת המזכירות לשאילתא של יצחק כנען.
המזכירות סיכמה את הנושא ברוב קולות (בהתנגדות חבר אחד),
נוסח הסיכום מצ"ב.


5. הצעה לפתרון קליטת בנים שלא נמצא להם פתרון מגורים.
התקיים דיון בהצעה בקריאה ראשונה, הנושא יסוכם בישיבה הבאה.


 

סיכום תשובת המזכירות לשאילתא של יצחק כנען

נוכחים: רמי כהן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב