קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 30 שנת 2007

27/12/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 30 מיום 25.12.07

 

יום חמישי 27 דצמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 29 מיום 18.12.07.
2. הצעה לקליטת בנים שלא נמצא להם פתרון דיור.
3. קבלה לחברות:
· עמירם ורונית הדר
· אינגריד וניר גלברד
· שרית אופמן

4. שדרוג שירותי התקשורת.

5. סיכום עם אבי שטרויך לגבי תקבולים בגין חוק הפוליו.
6. ועדת תרבות וחגים.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 29 מיום 18.12.07.


2. קליטת בנים שלא נמצא להם פתרון דיור
סוכם להכין נוסח הצעה להחלטת המזכירות ולאחר מכן לפרסמו לציבור כהחלטת מזכירות.
כמו כן נרשמה הערה כי יש להביא בהמשך לדיון עדכון של תקנון העצמאות הכלכלית בהתאם לתוכנית השינוי.


3. קבלה לחברות:
· עמירם ורונית הדר, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלם לחברות בגעש.
· אינגריד וניר גלברד, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבלם לחברות בגעש.
· שרית אופמן, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית על קבלתה לחברות בגעש.


4. שדרוג שירותי התקשורת (מסמך מצ"ב), מוזמן עודד בלבן
סוכם לאשר את ההצעה המפורטת.


5. סיכום עם אבי שטרויך בנושא חוק הפוליו
סוכם כי הסכום שהתקבל ויתקבל יעמוד לרשותו של אבי לצרכיו המיוחדים. סוכם לפתוח כרטיס בהנהלת החשבונות שבו ינוהלו ההכנסות וההוצאות בנושא זה. הסכום הנצבר יהיה צמוד למדד ויישא ריבית בהתאם להחלטות הקיבוץ מעת לעת.


6. תחום תרבות וחגים, מוזמנת דורית פלדמן
דורית פנתה לסיים את תפקידה בועדת חגים ומציעה לפצל את התפקיד ולהפריד בין התרבות לבין החגים, כאשר דורית מעונינת להישאר אחראית על תחום התרבות בלבד.
סוכם לפעול למצוא לדורית מחליף/ה לתפקיד המלא ולא לפצל את התפקיד בין הפעילויות השונות.

 

שדרוג שירותי התקשורת
נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, הוגו לובל, פנינה מדבייר, מיכי דרורי, נורית אחרק, חנה שושן, חנן רוגלין.
מוזמנת: שרון תירוש.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב