קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24 שנת 2007

30/12/2007
דף לשיחה
אסיפה מס' 24 שנת 2007, יום ראשון 30.12.07, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום:


הודעות


1. שימו לב לשינוי ביום – האסיפה הכללית, תתקיים ביום ראשון 30.12.07.
2. תינתן תשובה לשאילתא של יצחק כנען מאספיה כללית מס' 21 מיום 19.11.07.
3. זמי בן חורין הוריד את הערעור בנוגע להחלטה על שינוי תקנון הקיבוץ בסעיף 101.
4. תימסר אינפורמציה על ההפקדה שביצענו בקרנות הפנסיה בסוף השנה.
5. על מועד ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תבוא הודעה בנפרד.


לדיון


1. תוכנית המשק 2008
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור את התוכנית השנתית של התאגידים העסקיים לשנת 2008.
התוכנית נידונה ואושרה במועצה הכלכלית.
חומר מפורט יוצג באסיפה, חוברת התוכנית עומדת לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


2. תקציב הקהילה 2008
המזכירות מביאה לדיון ולאישור את תקציב הקהילה 2008.
חומר מפורט יוצג באסיפה, חוברת תקציב הקהילה עומדת לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקציב נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 23 מיום 10.12.07:


1. קבלה לחברות – מתן מדי, ערן שקד, עופרי שקד, בן דדוש, ישי דרורי, אורה רוגלין, דולב קסטין, אלעד הר נוי, יפתח שחר, יונתן פופר, הילה אלון, רדי פילס, התקבלו לחברות בקיבוץ געש.


2. אושרה ההצעה לאיחוד קרנות הפנסיה במסלול געש א'.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב