קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוכנית עבודה 2007

00/00/0000
מזכירות | תוכנית עבודה 2007
כללי:

מזכירות הקיבוץ תהיה אחראית לקיום ומימוש מדיניות כוללת תוך חתירה לקידומו ופיתוחו של הקיבוץ על בסיס ערכי הקיבוץ ולהשגת המטרות המשותפות המוסכמות של חבריו.
תוכנית העבודה של מזכירות הקיבוץ מתבססת על התוכנית שהתוותה בשנת 2006 , עיקרה עוסק בתהליך השינוי על כל מרכיביו ובנוסף טיפול בנושאים שוטפים.
עיקרי התוכנית:

1. הובלת המהלכים המרכזיים לאחר קבלת השינוי:

· התאמת תקנון הקיבוץ להחלטות השונות בנושא השינוי.
· מבנה ארגוני. (עדכון,התאמה וארגון מחדש של מוסדות הקהילה )
· הכנת התשתיות לקיום השינוי באורחות החיים.
· ליווי השינוי בתקופת ההרצה.
· זיהוי נקודות חולשה וחיזוקן.
· ליווי וסיוע לפרטים בהטמעת השינוי.
· הקמת אגודת חברים.
· הקמת קרנות מילואים.
· חתימה והשלמה של מסמכי השינוי.
· הסדרת נושא חברי הקיבוץ שהלכו לעולמם טרם היום הקובע.
· יישום ורישום תקנון הותק החדש.

2. גיבוש ההצעות המשלימות והבאתן לאישור הקיבוץ:
· שיוך דירות.
· קליטה.
· בניה פרטית, בשיתוף עם ו. תכנון.
· בעלי צרכים מיוחדים, הסכם, תקנון.
· יזמויות.

3. נושאים אחרים:
· בקרה תקופתית על הגופים והועדות השונות.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב