קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 1 שנת 2008, יום שני 14.01.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: רוני בוכמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. קלפי - ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של אסיפה כללית זו ואסיפה כללית מס' 24 מיום 30.12.07 תתקיים ביום רביעי 16.01.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


2. לתשומת לב החברים, לפני מספר ימים ארע מקרה תקיפה חמור ביותר של בת קיבוץ בשטחי הקיבוץ. לאור זאת אנו פונים ומבקשים מכל האוכלוסיה לנהוג במשנה זהירות ולא להסתובב לבד בכל שעות היום בשטחים שמחוץ לאזור המבונה. בכל מקרה של חשד יש לדווח מיידית לדוד טמים, רב"ש הקיבוץ או לאחד מבעלי התפקידים.


3. תנובה – התמורות ממכירת מניות תנובה נכנסו לקיבוץ והועברו לחשבון קרן המילואים בהתאם להחלטות.


לאישור


1. קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:
רונית הדר דקלה כהן פארלי פילס שרית אופמן אינגריד גלברד
עמירם הדר דיויד כהן גיא פילס דנה צרפתי ניר גלברד
אדם בוכמן
המזכירות ממליצה לקבל את כל המועמדים הנ"ל לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהמועמדים בנפרד נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. מינויים
הנהלת מש"א מביאה לאישור האסיפה את מינוייה של שרון תירוש לקדנציה נוספת כמנהלת מש"א.
ההצבעה בקלפי ולאישור המינוי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. תקנון אגודת החברים
בהמשך לדיון שהתקיים בנושא באסיפה כללית מס' 18 מיום 17.09.07 המזכירות מביאה לאישור את תקנון אגודת החברים. נוסח התקנון עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ ובאתר געש באינטרנט.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקנון נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


לדיון


המלצות הועדה לבדיקת נושא הרכב
הועדה החוץ ממסדית לבדיקת נושא הרכב מביאה לאישור האסיפה את המלצותיה.
ההצבעה בקלפי ולאישור המלצות הועדה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

המלצות הועדה לבדיקת נושא הרכב
תקנון אגודת חברים - גירסה 6 פורמט PDF
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 24 מיום 30.12.07:


לא התקבלו כל החלטות באסיפה כללית מס' 24 מיום 30.12.07.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב