קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 2 שנת 2008, יום שני 21.01.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
 

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 23.01.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. מכרז ו. ביקורת
הנהלת מש"א מביאה לאישור האסיפה הכללית את מינויו של ראובן גפני למרכז ו. ביקורת.
ההצבעה בקלפי ולאישור מינויו של ראובן לתפקיד נדרש רוב של 50% +1 מקולות המצביעים.


2. ניציגי ציבור למועצה כלכלית
הנהלת מש"א מביאה לאישור האסיפה את בחירתם של שני נציגי ציבור למועצה כלכלית.
החברים המוצעים לתפקיד הם: אסף ציקמן, שלמה ניימן, אופיר סיטרין, נגרו רובינשטיין.
ההצבעה בקלפי ושני החברים שיקבלו את מירב הקולות ימונו לנציגי ציבור במועצה הכלכלית.


3. ניהול כספים במועצה הכלכלית
המועצה הכלכלית מביאה לאישור הצעה לקביעת תפקיד של מנהל כספים למועצה הכלכלית, במקום תפקיד גזבר הקיבוץ, במקביל להצעת המזכירות לגבי ניהול הכספים בקהילה, במסגרת המבנה הארגוני של הקהילה.
תפקיד המוגדר כמינוי מקצועי של המועצה הכלכלית, בכפיפות ניהולית למרכז המשק כמנהל המועצה הכלכלית. במסגרת זו תכלול בין השאר:
· ניהול כספי המועצה הכלכלית ונכסי געש.
· קשר עם התאגידים העסקיים בנושאים הכספיים.
· חברות מתוקף התפקיד בדירקטוריונים ע"פ המבנה הארגוני המאושר לעסקי הקיבוץ.
· זכות חתימה בתאגידים העסקיים.
בכפוף לאישור ההצעה העקרונית באסיפה הכללית, החליטה המועצה הכלכלית לבחור בקרן רוט לתפקיד מנהלת הכספים של המועצה הכלכלית בנוסף לתפקידה כחשבת.


לדיון


מבנה ארגוני לקהילה
בהתאם להחלטות תוכנית השינויי, המזכירות מביאה לדיון ולאישור את המבנה הארגוני של הקהילה.
ההצבעה בקלפי ולאישור המבנה הארגוני נדרש רוב של 50% + 1 מקולות המצביעים.

 

מבנה אירגוני לקהילה
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 24 מיום 30.12.07 ומס'1 מיום 14.01.08:


1. התקבלו לחברות בגעש: אינגריד גלברד, ניר גלברד, דקלה כהן, דיויד כהן, פארלי פילס, גיא פילס, עמירם הדר, רונית הדר, דנה צרפתי, אדם בוכמן, שרית אופמן.
2. שרון תירוש מונתה לקדנציה נוספת כמנהלת מש"א.
3. אושר תקנון אגודת החברים.
4. אושרה תוכנית המשק ‏2008.
5. אושר תקציב הקהילה 2008.

 

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

תוספת לדף האסיפה הכללית מס' 2 מיום 21.01.08


20 ינואר 2008


לידיעת החברים


תוספת לדף האסיפה הכללית מס' 2 מיום 21.01.08


תוספת לסעיף 3 לאישור:
ניהול כספים במועצה הכלכלית.
ההצבעה בקלפי ולאישור ניהול הכספים במועצה הכלכלית נדרש רוב של 50%+1 מקולות מצביעים.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב