קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 3 שנת 2008, יום שני 28.01.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: חיים יוגב, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום:


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 30.01.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.
2. המזכירות מינתה את אפרת וייס לעריכת ניבים. העיתון הראשון יצא בשבועות הקרובים.


לאישור


1. קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:


הראל להב

דגנית בלבן

סיוון דדוש

אבי הדר

נועה ניימן
שי פלדמן

מורן רוגלין

לילך קופרמן

ליבנה קסטין

 

המזכירות ממליצה לקבל את כל המועמדים הנ"ל לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת כל אחד מהמועמדים בנפרד נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


לדיון


1. דו"ח הביקורת
ו. הביקורת מביאה לדיון את דו"ח הביקורת בנושא תקינות תהליך בחירתו והפסקת עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.
הדו"ח יוצג ע"י אחי קרן, מבקר הקיבוץ.
הדו"ח המפורט עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.


2. נוהל קלנועיות
ו. בריאות מביאה לדיון ולאישור את נוהל הקלנועיות המתואם לתוכנית השינוי.
נוהל הקלנועיות עומד לרשות החברים במזכירות ובאתר האינטרנט של הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

 

נוהל קלנועיות
החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס'2 מיום 21.01.08:


1.ראובן גפני נבחר לריכוז ו. ביקורת.
2. אופיר סיטרין ונגרו רובינשטיין נבחרו כנציגי ציבור למועצה הכלכלית.
3.התקבלה ההצעה לניהול כספים במועצה הכלכלית.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב