קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 4 שנת 2008, יום שני 04.02.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: חיים מדבייר, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 06.02.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. ערעור עזרא רבין על ההחלטה בדבר ניהול כספים במועצה הכלכלית
עזרא רבין מערער על החלטת האסיפה הכללית מס' 2 מיום 21.01.08 בנושא ניהול כספים במועצה הכלכלית.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור נדרשים התנאים הבאים:
1. רוב של 50%+1 מקולות המצביעים

2. לפחות 108 קולות בעד הערעור.


לדיון


1. תקנון קליטה
המזכירות מביאה לדיון בקריאה ראשונה את תקנון הקליטה
התקנון עומד לרשות החברים במזכירות הקיבוץ
ובאתר האינטרנט של קיבוץ געש.


2. תוכנית התנועה והחניות
ו. תכנון מביאה לדיון בקריאה ראשונה את תוכנית התנועה והחניות.
כחלק מתכנית הפיתוח שאושרה ע"י הקיבוץ במסגרת תקציב התב"ר, אנו מציגים לעיון החברים שתי אלטרנטיבות להסדרת תנועת כלי הרכב והחניות בקיבוץ. שתי האלטרנטיבות אושרו בועדת תכנון, ואנו מבקשים כי האסיפה הכללית תכריע באיזה מהן לבחור. לפי שתי התוכניות המוצעות, יוכשר ציר תנועה מרכזי המקיף את הקיבוץ, אשר יותאם לתנועת כלי רכב ולאורכו מקומות חניה מסודרים ומדרכה להולכי רגל. באלטרנטיבה אחת, מוצע כי הכביש הנ"ל יקיף את כל אזור המגורים בקיבוץ, ואילו באלטרנטיבה השניה, מוצע כי קטע ממנו (זה המחבר את איזור בית התינוקות לאזור החניה הקיימת של בית הספר) יסגר כליל לתנועת כלי רכב. העתקים מהתוכנית מוצגים לעיון הציבור בלוחות המודעות, ועותק בגודל מלא תלוי בחדר הישיבות במזכירות וכן
באתר האיטנטרנט של געש.

 

תקנון קליטה
תוכניות דרכים וחניות
החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 3 מיום 28.01.08:


1.התקבלו לחברות בגעש: הראל להב, אבי הדר, דגנית בלבן, לילך קופרמן, מורן רוגלין, נועה ניימן, שי פלדמן, סיוון דדוש, ליבנה קסטין.


2. אושר נוהל קלנועיות.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

 

שיחת קיבוץ 3
נוהל קלנועיות
חסר רכיב