קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 6 שנת 2008, יום שני 25.02.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין


סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 27.02.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


לאישור


1. קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:
דפנה להב, תום הר נוי, דנית כהן, רחלי סקיבה, נעמה רותם, עופר הדר, שלי ציקמן, דן גפני.
המזכירות ממליצה לקבל את כל המועמדים הנ"ל לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת המועמדים לחברות כל אחד בנפרד נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. הצעה להסדר מיוחד בנושא קבלה לחברות של בנים שלא נמצא להם הסדר מגורים טרם היום הקובע.
לעניין זה מובאות להחלטה שתי חלופות(מצ"ב):
א. הצעת המזכירות האומרת שלאותם בנים תוארך התקופה שבה יוכלו להתקבל לחברות בהסדר של תוכנית השינוי בשנה נוספת.
ב. הצעת חגי אבני ויצחק כנען האומרת שאותם בנים יוכלו להתקבל לחברות עד ליום הקובע על אף העובדה שאינם מתגוררים בגעש ובמעמד הקבלה לחברות תאושר להם שנת חופש.
נוהל ההצבעה בקלפי, להצבעה יובאו שלוש חלופות:
· בעד הצעת המזכירות
· בעד הצעת חגי ויצחק
· נגד שתי ההצעות - המשמעות שהבנים יוכלו בעתיד להתקבל לחברות עפ"י תקנון הקליטה החדש
ההצבעה בקלפי ולקבלת אחת מהחלופות נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תקנון קליטה
המזכירות מביאה לדיון ולאישור את תקנון הקליטה, הסתיגויות החברים לתקנון מובאות בנספח מצורף. (התקנון עצמו נמצא לרשות החברים באתר הקיבוץ ובמזכירות).
אופן ההצבעה:
תיערך הצבעה כללית בעד ונגד התקנון.
תיערך הצבעה על כל הסתייגות בנפרד בעד ונגד ההסתייגות. הסתייגות מס' 4 והסתייגות מס' 8 יעמדו להצבעה מול הצעת המזכירות. תתקבל ההצעה שתזכה למספר רב יותר של קולות.
לקבלת התקנון ולקבלת כל הסתייגות בנפרד נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

קבלה לחברות של בנים חסרי מגורים:
הצעת המזכירות
הצעת חגי אבני ויצחק כנען
הסתייגויות לתקנון קליטה
תקנון קליטה
החלטות שיחת קיבוץ
 

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 5 מיום 11.02.08:


1. אוריה טמים התקבל לחברות בגעש.
2. התקבל הערעור של עזרא רבין בענין ניהול הכספים במועצה הכלכלית.
3. התקבלה ההצעה למבנה ארגוני לקהילה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

 

מבנה אירגוני לקהילה
חסר רכיב