קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 7 שנת 2008, יום שני 10.03.08, שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: אילן אופמן, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין
 

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 12.03.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.


2. שאילתות:


א. זמי בן חורין מבקש לדעת מה הם פירוט העלויות לחיוב החברים לעבודות אחזקה שונות? האם יש מחירון ברור?, נוהלי חיוב?, עלות לשעת עבודה? וכד.
ב. ענף החינוך פרסם כי בתקופת חופשת הקיץ הקיבוץ לא יממן חוגים לילדים. זמי בן חורין מבקש לדעת מה ההגיון שבקבלת ההחלטה להמשיך לנהל את מערכת החוגים כאילו לא שונו אורחות החיים?


לאישור


1. ערעור המזכירות
המזכירות מערערת על ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית מס' 6 מיום 25.02.08 בנושא קבלה לחברות בהסדר מיוחד לבנים שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ערעור המזכירות נדרשים התנאים הבאים:
1. רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

2. לפחות 126 קולות בעד הערעור.


2. אריה ואסתי ברקן, עבודה בחו"ל.
אריה ואסתי ברקן פונים לצאת לעבודה בפנמה לתקופה של 4 שנים במסגרת הכללים
שאושרו בנושא זה באסיפה הכללית מיום 07.08.2005.
המזכירות ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את פנייתם.
הצבעה בקלפי ולאישור בקשתם של אריה ואסתי נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


3. תוכנית השקעות בקהילה 2008 (מצ"ב)
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את ההצעה לתוכנית השקעות בקהילה לשנת 2008.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.

 

תוכנית השקעות בקהילה 2008
החלטות שיחת קיבוץ


החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 6 מיום 25.02.08:


1. התקבלו לחברות בגעש: דפנה להב, תום הר-נוי, דנית כהן, נעמה רותם, עופר הדר, רחלי סקיבה, שלי ציקמן, דן גפני.


2. אושרה הצעת חגי אבני ויצחק כנען בנושא הסדר מיוחד לקבלה לחברות של בנים שלא נמצא להם דיור בקיבוץ טרם היום הקובע.


3. אושר תקנון הקליטה.


4. לא אושרה הסתייגות מס' 1 לתקנון הקליטה.
5. לא אושרה הסתייגות מס' 2 לתקנון הקליטה.
6. לא אושרה הסתייגות מס' 3 לתקנון הקליטה.
7. אושרה הסתייגות מס' 4 לתקנון הקליטה.
8. לא אושרה הסתייגות מס' 5 לתקנון הקליטה.
9. לא אושרה הסתייגות מס' 6 לתקנון הקליטה.
10. לא אושרה הסתייגות מס' 7 לתקנון הקליטה.
11. לא אושרה הסתייגות מס' 8 לתקנון הקליטה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב