קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08 שנת 2008

00/00/0000
דף לשיחה
אסיפה מס' 8 שנת 2008, יום שני 17.03.08 שעה 20:30 מועדון לחבר, מנחה האסיפה: מיכי דרורי, יו"ר האסיפה: חנן רוגלין

סדר היום


הודעות


1. ההצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום תתקיים ביום רביעי 19.03.08 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.
2. יאיר פלד מונה למנכ"ל חמי געש, בימים אלו יאיר החל בתפקידו.
3. התשובות לשאילתות של זמי בן חורין מאסיפה כללית מס' 7 ינתנו באסיפה כללית הבאה


לאישור


1. קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור האסיפה הכללית את קבלתם לחברות של המועמדים הבאים:
ינון משלנקה, אשבל קסטין, אלון טמים, גילי רבין, אורי ליבוביץ, עידית אשד, רמי פירקה, ירון אופמן, מיטל משלנקה, גלי כנען.
המזכירות ממליצה לקבל את כל המועמדים הנ"ל לחברות בגעש, ההצבעה בקלפי ולקבלת המועמדים לחברות כל אחד בנפרד, נדרש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.


2. ניהול כספים במועצה הכלכלית, מצ"ב
המועצה הכלכלית והמזכירות מביאות לאישור האסיפה הכללית את ההצעה לניהול כספים במועצה הכלכלית.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב של 50%+1 מקולות המצביעים.


לדיון


תוכנית הבינוי של השכונה החדשה
ו. תכנון ומנהלת הבניה מביאות לדיון בקריאה ראשונה את תוכנית השכונה החדשה.
התוכנית תוצג ע"י האדריכלים אילן אייזן ויובל צפנת.

 

הצעה לניהול כספים במועצה הכלכלית
תוספת לסדר היום

יום שני 17 מרץ 2008


הודעה / תוספת לסדר היום לאסיפה כללית מס' 8 שמתקיימת היום 17.03.08:


קבלה לחברות:


ליהי אבני
איילה ברקן


המזכירות ממליצה על קבלתן של ליהי אבני ואיילה ברקן לחברות בגעש.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה כללית מס' 7 מיום 10.03.08:


1. התקבל ערעור המזכירות ובהתאם אושרה הצעת המזכירות להסדר מיוחד לקבלה לחברות לבנים שלא נמצא להם מגורים בקיבוץ טרם היום הקובע.


2. אושרה בקשתם של אריה ואסתי ברקן לעבודה בחו"ל, בפנמה לתקופה של ארבע שנים.


3. אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה 2008.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב